Decorated pomegranates in a bowl

ברכות לשנה החדשה ולאתר החדש!

כל שנה מגיע הקיץ הלוהט, וקשה להאמין שיום אחד הוא ייגמר ובוקר אחד נתעורר כשרוח סתיו מפייסת תלטף אותנו. אני למדתי מהעצים החכמים שכבר עכשיו מגדלים בשקט את פירות הסתיו, ומלך מלכי הפירות – הרימון – מבשיל לאיטו בחשאי בין העלים הירוקים.