English
 • מריונטת ליצן מעיסת נייר ובדים כ40סמ גובה
 • מריונטת ליצן מעיסת נייר ובדים כ40 סמ גובה
 • מריונטת ארנב מעיסת נייר ובדים כ40 סמ גובה לתיאטרון בובות
 • מריונטת ארנב מעיסת נייר ובדים לתיאטרון בובות גובה כ40 סמ
 • מריונטת גמד מעיסת נייר ובדים לתיאטרון בובות גובה כ40 סמ
 • בובות מקל מניר עיתונים
 • שלושת המלאכים מבקרים את אברהם-בובת אצבעות-עיסתנייר ובדים
 • שלשת המלאכים מבקרים את אברהם-בובת אצבעות-עיסת נייר ובדים
 • בובות מוסיקליות-אוסף נעה בלאס-בובות מקל ובדים
 • פרש על סוס-אוסף נעה בלאס-בובת מקל
 • דייג-בובת מקל-שילוב חומרים ופיסול רך
 • הדייג-מקרוב-פיסול רך ושילוב חומרים
 • המלך והמלכה-בובות מקל גדולות מעיסתנייר ושילוב חומרים
 • בובות גרב-תולעת ספרים ושועל-פיסול רך
 • מריונטת גמל-בד ומילוי אורז
 • גמד יער-בובת כפפה -פיסול רך
 • גמד יער מקרוב-בובת כפפה -פיסול רך
 • מכשפה ירוקת שיער-בובת מקל-עיסת נייר ושילוב חומרים
 • בובות אצבע-שכבות נייר דבק וצבע
 • רובוט-בובת אצבע-גרוטאות
 • עץ פוחד ומכשפה-בובות אצבע משכבות נייר ענפים ושעם
 • תיאטרון קטן-קרטון וחמרי יצירה
 • התיאטרון פתוח ובובת צללית קטנה מציצה אל הקהל